Posicionamiento web - SEO
Divendres, 23 de Abril de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

ESO | Batxillerat | Cicles de Formació Professional | Arts plàstiques i disseny
Ensenyaments d'Esports | Música, dansa i teatre | Idiomes | Accés a la universitat
Centres de secundària

Els cicles formatius són ensenyaments de formació professional teòrics i pràctics. La seva finalitat és la preparació de l'alumne perquè pugui exercir una activitat professional en un camp laboral concret. Aquesta formació professional compta amb una part important de pràctiques a les empreses  i no té matèries comunes a tots els cicles.


Existeixen diferents famílies professionals: administrativa, agrària, industria alimentària, automoció, arts gràfiques, arts plàstiques, comerç i màrqueting, delineació, edificació obra civil, electricitat i electrònica, fusta, hoteleria i turisme, imatge i so, informàtica, marítimo-pesquera, mecànica, perruqueria i estètica, química, sanitària, tècniques industrials, treball social...

Els cicles formatius es divideixen en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i tenen una durada d'un any o dos depenent de les necessitats de cada cicle.

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Permeten l'obtenció del títol de tècnic i s'hi pot accedir:

-En acabar i aprovar l'Educació Secundària Obligatòria
-Per mitjà d'una prova d'accés, si es tenen un mínim de 17 anys
-Amb FP1 o 2n BUP aprovats

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Permeten l'obtenció del títol de tècnic superior, i s'hi pot accedir:

-Si s'ha fet i aprovat el Batxillerat
-Amb una prova d'accés, si es tenen un mínim de 19 anys o 18 anys i un cicle de grau mitjà del mateix grup d'itinerari que el grau superior al que es vol accedir
-Amb COU o FP2 aprovats

Per a més informació sobre els continguts dels cicles formatius, premeu aquí

Per a més informació dels centres arreu de Catalunya, premeu aquí
 


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia